admin_cr

Kabz u Bast

Hemen her seviyedeki insanın, değişik buudlarda yaşama yörüngesi içine girip onu tesir altına alan “kabz u bast”, yaşadığı hayatın şuurunda olan ve hayatını duyarak yaşayan hemen her ferdi alâkadar eder. Kabz; Akabz, alikabziler kabzilert utulma, derdest edilme, avuç içine alınma, can çıkacak hâle gelme; ya da insanın, mânevî feyizlerin kesilmesi ve mâhiyetindeki boşlukları itibarıyla, aslında …

Kabz u Bast Read More »

Halvet ve Celvet

Tenha bir yere çekilme, inzivada bulunma ve yalnızlığı intihab etme mânâlarına gelen halvet, sofîlere göre, halktan uzletle bütün bütün Hakk’a yönelip, duyuş, seziş, zevk ve hâl çerçevesinde her zaman O’nunla bulunmak, O’nu duymak, O’nu bilmek, O’na tahsis-i nazar etmek, gönülden O’nunla hâlleşmek ve zâhir-bâtın duygularla O’na bağlanmak; muztar kaldığında içini O’na dökmek ve hâlini sadece …

Halvet ve Celvet Read More »

Allah ve Ulûhiyet Hakikati

kel adam, keli gozuken adam, kelli felli adam, kelsiz adam, kelliğe iyi gelir. kelam, kelamlar, kelamları, kelamsız, kelamınız, kelamlarınız. kelami, kelamiler, kelamileriniz. Örneğin kelime sözcüğünde problem oluyor. çünkü “kelime” sözcüğü sözlükte ekli değil. kelimenin kökününün kel olduğunu zannediyor. Ama bu sözcüğü sözlüğe eklersek sorun ortadan kalkacak.       mantık ve muhâkemelerimize bir çerçeve vaz’eden, …

Allah ve Ulûhiyet Hakikati Read More »