Yoldaki Işıklar

sunset over the horizon

28 – Bu Yol Çileli

Çok tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim: Maddi, manevi her iki yönüyle de muvaffakıyet bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır.