bililtizam

Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla.