Kuddûs

  • Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarındandır.
  • Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. “En mukaddes” gibi.