Münezzehi

  1. (Nezahet. den) Tenzih edilmiş, teberri edilmiş.
  2. Pâk, kusur ve noksanlıklardan uzak. Hiç bir şeye muhtaç olmayan. Kötülükten, kusurdan ve noksanlık gibi şeylerden tenzih edilen.