26-Sâd-Mü’min-Fussilet-Sûrâ [s357-s375]

Terbiyeli çocuk yetiştirmenin önemine inanmış anne ve babaların tekrar tekrar okuması gereken bir eser…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *