Türkçe Tevhidnağme 42-57

Tevhid; vahdet kökünden, bir kılma, bir sayma, Allah’ı birleme, “Lâ ilâhe illallah” hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp durma mânâlarına gelir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *