Yoldaki Işıklar

Çok tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim:
Maddi, manevi her iki yönüyle de muvaffakıyet bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *